توضیحات

بیمه نامه مسافرتی عبارت است از پوشش صدمات بدنی و بیماری بیمه شده که پس از شروع سفر به داخل یا خارج از کشور خارج نموده و یا عارضه ناگهانی و غیر قابل پیشبینی که ابتلا به آن یا آغاز آن پس از شروع سفر به داخل یا خارج از کشور بوده و موجب درخواست امداد از طرف بیمه شده یا نمایندگان وی شود.

 

  • مدینه نجفی هستم
  • مدیرعامل شرکت خدمات مسافرت هوایی
  • و جهانگردی نسیم بهشت بجنورد
  • سپاس از همراهی شما

 

مطالب مرتبط :

  • تعریف بیمه مسافرتی
  • معرفی خدمات بیمه مسافرتی
  • ارائه خدمات بیمه مسافرتی
  • قوانین ارائه بیمه مسافرتی داخلی و خارجی
  • پل های ارتباطی با پشتیبان نسیم بوکینگ

به سایت آژانس خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی
نسیم بهشت بجنورد خوش آمدید.