توضیحات

گردشگر کیست ؟

گردشگر کسی است که برای یک روز هم که شده است در یک مکان عمومی یا یک بخش خصوصی در محیطی بازدید سپری می کند. توریسم (Tourism) : توریسم از دو بخش تور و ایسم تشکیل می شود به این معنا که تور همان سفر  یا گردش کردن است و بخش دوم آن ایسم به معنای چگونگی تفکر می باشد. در اصل توریسم می تواند تفکر سیاحتی و جهانگردی باشد و توریست کسی است که به سفر کردن و جهانگردی مشغول می گردد.

  • مدینه نجفی هستم
  • مدیرعامل شرکت خدمات مسافرت هوایی
  • و جهانگردی نسیم بهشت بجنورد
  • سپاس از همراهی شما

 

مطالب مرتبط :

  • درباره نسیم بوکینگ
  • معرفی مقاصد گردشگری خارجی
  • اعلام برنامه تورهای بین المللی 
  • آشنایی با جاذبه های بکر گردشگری
  • برنامه پروازی فرودگاه های داخلی و خارجی

به سایت آژانس خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی
نسیم بهشت بجنورد خوش آمدید.